<link href="//fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:400,600,700" rel="stylesheet" type="text/css"/>
 

Vyberete dítku některý z našich příběhů, prostě jednu naši Originální knihu. Tu mu na míru přizpůsobíme. Zpočátku mu budete jeho pohádku předčítat, budou ho zajímat hlavně obrázky, později si přečte knihu samo. A co všechno dítěti naše Originální kniha poskytne?

Pohádkový den princezny Bětky

 

 • prohloubení zdravého sebevědomí
  Dítě bude schopno uvědomit si vlastní přednosti a připustit si vlastní nedostatky. Získá zdravý nadhled a odhodlání pracovat na tom, na čem mu záleží a co dokáže nejlépe.
 • zlepšení koncentrace
  Dítě se lépe soustředí, pokud příběh pojednává o něm. Návyk soustředit se plně na právě probíhající činnost využije při učení v dalším životě.
 • rozvíjení fantazie
  Dítě potřebuje fantazii a představivost ke správnému vývoji. Naučí se lepší orientaci a sebeovládání.
 • vytvoření vztahu k estetice
  Dítě přijímá nové podněty a tvořivě na ně reaguje. Podporuje se u něj vztah ke kráse, kultuře a umění.
 • posílení emočního zdraví
  Dítě se naučí vhodně reagovat a vnímat pocity druhých. Roste jeho emoční zralost, která snižuje agresivitu a zvyšuje ohleduplnost. Dítě se lépe zařadí do života.
 • získání čtenářských návyků
  Dítě si knihu nejprve prohlédne a „přečte“ s vámi a později se do ní začte samo. Čtení se mu bude líbit. Stane se pro ně přirozeným. Již nikdy je k četbě nebudete muset nutit. Bude milovat psaný text. Ke knihám získá kladný vztah, učení mu půjde rychleji a lépe.

Možná to jsou důvody, proč jsou u nás i ve světě tak populární knihy přizpůsobené pro konkrétní dítě.
Hlavní hrdina se jmenuje jako vaše dítě, má i stejné datum narození, bydlí ve stejném městě, má stejného kamaráda. Na obrázcích má hrdina stejné vlasy, pleť i oči jako vaše dítě. Také oblíbená barva je stejná. Na začátku knihy je věnování dárce a fotografie dítěte.
To je něco, co by se vám v dětství líbilo, a co se teď bude líbit vašim dětem.

Vaše dítě je hlavní postavou, hrdinou v příběhu nebo v pohádce! Objeví se na každé stránce originální knihy.

Malá Adélka

Je to zábava a radost pro celou rodinu.

Proč dítěti předčítat?

 • posiluje vzájemný vztah a pouto mezi vámi a dítětem
 • zlepšuje empatii, vcítění se do druhých
 • rozvíjí schopnost učit se
 • učí spisovnému jazyku, správné výslovnosti, artikulaci
 • pomáhá získat dovednost zacházení s knížkami
 • rozvíjí koncentraci a učí věnovat dějům pozornost
 • učí vnímat informace
 • zlepšuje komunikaci
 • upevňuje nahlížení na knížku jako na příjemnou zábavu, a ne nepříjemnou povinnost

A proto dětem nezapomínejte předčítat. Je to důležité. Originální personalizované knihy Vám v tom pomohou. Dítě z nich bude čerpat rychleji.